Kidzlifestyle

'Doktertje' of 'Vader & Moedertje' spelen | Opvoedkundig advies

Erna Houtzager van spel- en opvoedadviesbureau Het Kroost geeft advies over sexuele spelletjes van kinderen zoals bijvoorbeeld 'Doktertje spelen' . Een lichtelijk 'beladen' onderwerp, maar wél een die de moeite waard is om je in te verdiepen.

Tussen de 3 en 5 jaar worden kinderen erg nieuwsgierig naar alles wat er om hen heen gebeurt. Ze willen hun eigen lijfje leren kennen, maar zijn ook geinteresseerd in de verschillen met anderen. Op deze leeftijd ontdekken ze ook het verschil tussen jongens en meisjes.

Nieuwsgierig ontdekken zij zichzelf en bekijken graag hun broertje, zusje, papa of mama. Seksuele spelletjes kunnen verschillend van aard en omvang zijn. Met "Vader & Moedertje" of "Doktertje" spelen ontdekken ze hun lichaam. Tot ongeveer het vierde jaar doen kinderen dit spel gerust als er ook andere volwassenen bij zijn. Vanaf vier jaar merk je dat ze het spannend willen gaan maken en zich terugtrekken in hun kamer of een tentje maken. Ze willen er dan geen ouder meer bij.

Waarschijnlijk vraag je je als ouder bij dit soort spelletjes wel eens af tot hoever je dit goed zou moeten vinden en wat hierin ‘normaal’ is.

Ouders wenden zich met grote regelmaat tot Erna met vragen als:
-“Kan ik seksuele spelletjes wel goed vinden als ik niet meer zie wat er gebeurt?”
-“Vind ik het wel goed als mijn kind steeds met hetzelfde vriendinnetje of vriendje seksuele spelletjes doet?”
-“Moet ik nu niet ingrijpen?”

De rol van ouders is erg belangrijk ,zo stelt Erna. Zij fungeren immers als voorbeeld voor hun kinderen. Het is voor een kind belangrijk dat het zich veilig voelt en dat het weet dat jij als ouder/verzorger op de hoogte bent van hun spel. Belangrijk is het, om kinderen vrijheid te geven, en er dus niet steeds naartoe te gaan of bij te blijven.

Voorafgaand aan hun ‘spel’ kun je vertellen wat je goed vindt en wat niet. Geef daarbij ook duidelijke grenzen aan;
-Elkaar geen pijn doen
-Stoppen als de ander het niet meer leuk vindt
-Uitleggen dat ze nergens iets in mogen stoppen

Ook is het belangrijk dat kinderen gelijkwaardig zijn aan elkaar:
-Ongeveer dezelfde leeftijd
-Dezelfde belevingswereld
-Ze moeten het allemaal leuk vinden

Een peuter kan zich terugtrekken in zijn eigen veilige wereldje. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier. De een doet dat met duimzuigen of neuspeuteren de ander doet dit door aan zijn geslachtsdelen te zitten. Leer een kind in deze wat "gebruikelijk" is en wat niet.
Je kunt je kind aanleren dat het niet in gezelschap in zijn neus peutert, geen windjes laat en niet aan zijn/haar geslachtsdelen zit. Leg daarbij duidelijk uit dat het niet slecht is maar dat het iets is wat je privé doet.

Voor de duidelijkheid:
Seksuele spelletjes van kinderen hebben voornamelijk te maken met de spanning van het nieuwe en met het ontdekken van hun eigen lijfje. Het heeft niets te maken met de volwassen erotische of seksuele waarden.

Boeken hierover die u samen met u kind kunt bekijken zijn;
Kunnen papa’s ook kindjes krijgen?! Van Sylvia Schneider.
Ik vind jou lief van Sanderijn vd Doef.

Wilt je over dit onderwerp advies dan kunt u altijd terecht bij Het Kroost.

opvoeding peuters