Kidzlifestyle

Pijnbestrijding bij de bevalling | Jackie Junior deed onderzoek

Jackie Junior wilde weten hoe Nederlandse vrouwen denken over de ruggenprik als middel voor pijnbestrijding. In opdracht van Jackie hield onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel online een kwalitatief onderzoek onder 1700 vrouwen tussen de 20 en 40 jaar.

Een opvallende uitkomst is dat er in Nederland een slechte voorlichting is over pijnbestrijding bij de bevalling. De meeste verloskundigen zien medicinale hulp vaak als laatste redmiddel als de pijn ondraaglijk wordt en dient dus niet zomaar ingezet te worden. In Nederland bevalt slechts een kleine groep vrouwen onder verdoving, maar als je deze cijfers vergelijkt met andere westerse landen, zijn de verschillen enorm. In de VS krijgt bijvoorbeeld 60% een prik en ook in België wordt dit percentage gehaald.

Er komt binnenkort verandering met de conceptrichtlijn, een voorlopige afspraak tussen gynaecologen, verloskundigen en anesthesisten. Vrouwen krijgen, als iedereen akkoord gaat, récht op een ruggenprik. Er is een mentaliteitsverandering bij de huidige generatie vrouwen. Ze vinden het niet nodig om pijn te lijden en willen controle hebben over hun bevalling.

Meer hierover lees je in Jacky Junior (reeds in de schappen van de kiosk).

zwangerschap