Kidzlifestyle

Langer bevallingsverlof leidt nauwelijks tot langer borstvoeden

Het tijdschrift MAMA, onlangs gelanceerd, initieerde NIPO Onderzoek naar borstvoeden. Dit op basis van een onlangs aangenomen motie in de Tweede Kamer over borstvoeding. Minister Klink van Volksgezondheid wil dat in 2011, 40% van de moeders een halfjaar of langer volledige borstvoeding geeft.

In dit kader laait regelmatig de discussie op of het bevallingsverlof in Nederland niet verlengd zou moeten worden. Onderzoek uitgevoerd door TNS/Nipo in opdracht van MAMA toont aan dat deze mogelijke maatregel niet het gewenste effect zal sorteren.

Tweederde van de moeders die drie maanden of korter borstvoeding gaf, zou wel langer borstvoeding willen geven, maar niet dankzij een langer verlof: 42% geeft aan voortijdig te stoppen omdat ze niet genoeg voeding had.
Ko van Wouwe, kinderarts en onderzoeker naar borstvoeding bij TNO Kwaliteit van Leven vindt dit een opmerkelijke uitkomst. Volgens hem moet lichamelijk gezien elke vrouw borstvoeding kunnen geven. Hij vermoedt dat vrouwen schromen om de echte oorzaak aan te geven waarom ze eerder stoppen: bijvoorbeeld omdat ze het niet volhouden om ieder anderhalf uur te voeden.

Het onderzoek leidt tot meer spraakmakende onthullingen
Vrouwen voelen zich niet schuldig dat ze geen (85%) of korter dan drie maanden (70%) borstvoeding gaven. Opmerkelijk is dat 70% van de vrouwen die geen borstvoeding heeft gegeven, aangeeft dat hun partner hen niet heeft gesteund of gestimuleerd.
Met de ‘borstvoedingsmaffia’ lijkt het mee te vallen in Nederland: 30% van de moeders die korter dan drie maanden heeft gevoed, voelde druk uit de omgeving of van instanties om borstvoeding te geven. Dit zijn vooral vrouwen tussen 30 en 34 jaar, en hoger opgeleide vrouwen. Tenslotte geeft nog 82% van de borstvoeders aan dat ze toch niet voor de fles gekozen zou hebben, als flesvoeding even gezond zou zijn als borstvoeding.

zwangerschap