Kidzlifestyle

Moederdag

Sinds ik de trotse mama van Jupper ben staat mijn leven niet alleen op haar verjaardag in het teken van dit speciale moment. Ook mag ik me elke 2e zondag van mei verheugen op een mamadag. Maar waarom vieren we eigenlijk ‘moederdag’ en wat betekent deze zondag in het leven van mama’s?

De achterliggende gedachte achter "Moederdag" is dat moeders tijdens deze dag op een voetstuk worden geplaatst. Het hele jaar houden ze het gezinsleven draaiende en nemen ze het grootste deel van de zorgtaken op zich. Hiervan zijn ze 1 dag per jaar vrijgesteld: "Moederdag". Even zijn de rollen omgedraaid. De kinderen zorgen voor een zelfgemaakt ontbijt op bed. Daarna ontvangt moeder de van te voren gemaakte cadeautjes, een bloemetje. Op hun beurt gaan volwassen vrouwen op bezoek bij hun moeder met eveneens een kleine attentie.
De traditionele opvatting van de moederrol is in deze viering onmiskenbaar aanwezig. Zowel lagere scholen als de detailhandel houden deze opvatting levend. In Nederland blijft het een populaire feestdag.

Oorsprong
"Moederdag" vindt haar oorsprong in Amerika en is begin jaren twintig overgewaaid naar Nederland. In 1907 vierden de Methodist Episcopal Church van Grafton in West Virginia voor het eerst "Moederdag". Anna Jarvis – dochter van de methodistische predikant – nam dit initiatief. Jarvis’ moeder had zich tijdens haar volksontwikkelingswerk sterk gemaakt voor ‘for better mothers, better homes, better men and women’. Deze gedachte werd na haar dood in 1905 levend gehouden door een ‘Memorial mothers day for mothers living and dead’ in het leven te roepen. Als datum werd de tweede zondag in mei gekozen, de eerste zondag na het overlijden van Anna Jarvis haar moeder.
Werd het feest eerst nog vooral via zondagsscholen en jeugverenigingen verspreid. In 1912 werd "Moederdag" uitgeroepen tot algemene kerkelijke feestdag voor de Methodistische Episcopale Kerk in Amerika. De gedachte echter om "Moederdag" te vieren werd met zoveel enthousiasme ontvangen dat vanaf 1914 het Amerikaanse Congres het uitriep tot officiële burgerlijke feestdag.

Naar Nederland
Nederland maakte – door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog - pas rond 1925 kennis met "Moederdag". Het is niet verwonderlijk dat het Leger des Heils in Nederland het van oorsprong ‘methodistische’ feest voet aan de bodem gaven. Vanaf het begin stond het geven van bloemen centraal op deze dag. Anna Jarvis gaf graag bloemen aan moeders die kerkdiensten bijwoonden en legde bloemen op de graven van overleden moeders. Helaas trad met de viering in bredere kring ook de vercommercialisering in en bloemenhandels sprongen handig in op deze trend. Dit tot teleurstelling van Anna Jarvis.
Vanaf 1924 hield de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Landbouw een duidelijke campagne voor de invoering van "Moederdag". Onderwijzers werd gevraagd de leerlingen te onderwijzen over "Moederdag". Een van de regels in de circulaire luidde: “De plaats, welke de Moeder als regel inneemt in het huisgezin, is zoo voornaam, dat men werkelijk wel eens nationaal ‘De Moeder’ mag herdenken”.
In 1927 werden er in Rotterdam 30.000 tulpen uitgedeeld op scholen die de leerlingen aan hun moeder voor Moederdag mochten geven. Door de publiciteit die deze acties genereerden werd Moederdag in nog bredere kring bekend. Banketbakkers en bloemisten zagen hu afzet vergroten. In 1938 hadden banketbakkers van Amsterdam borden op hun karren met daarop ‘Viert Moederdag’. Ook de koningin werd niet vergeten. Zij ontving tijdens Moederdag een kolossale moederdagstaart.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte Moederdag besmet doordat het nazi-regime in Duitsland deze dag omvormde tot Dag voor de Duitse Moeders. Had je als vrouw veel kinderen gebaard, dan werd je beloond met speciale medailles. Gelukkig is deze betekenis snel vervaagd.

In veel katholieke landen wordt ‘Moederdag’ gevierd, maar vrijwel altijd op 15 augustus de dag van Maria-ten-hemelopneming. Naast Nederland vieren alleen Amerika, Australië, België, Denemarken, Duitsland, Italië en Turkije Moederdag op de tweede zondag van mei.

opvoeding